Κίνα μονωμένο μετάλλευμα καλώδιο θέρμανσης κατασκευαστής

PASIA   ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ   ΕΠΕ

— — — — οδήγηση της MI θέρμανσης καλωδίων

 

Ειδήσεις

September 22, 2020

το ειδικό θωρακισμένο μετάλλευμα μόνωσε το καλώδιο ανίχνευσης που χρησιμοποιήθηκε επιτυχώς στο υποβρύχιο όχημα μεγάλων θαλασσίων βαθών

Το ειδικό θωρακισμένο ορυκτό μονωμένο καλώδιο ανίχνευσης Pasia χρησιμοποιείται στο υποβρύχιο όχημα μεγάλων θαλασσίων βαθών, το οποίο έχει μια συμβολή στην υποβρύχια έρευνα μεγάλων θαλασσίων βαθών.

Στοιχεία επικοινωνίας