Κίνα μονωμένο μετάλλευμα καλώδιο θέρμανσης κατασκευαστής

PASIA   ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ   ΕΠΕ

— — — — οδήγηση της MI θέρμανσης καλωδίων

 

Ειδήσεις

August 20, 2020

μονωμένο καλώδιο ανίχνευσης θηκών ανοξείδωτου μετάλλευμα που προσφέρει ένα ινδικό πρόγραμμα πυρηνικών εγκαταστάσεων

Το μετάλλευμα θηκών ανοξείδωτου Pasia μόνωσε το καλώδιο ανίχνευσης συμμετείχε επιτυχώς στην προσφορά για το ινδικό πρόγραμμα πυρηνικών σταθμών.

Στοιχεία επικοινωνίας